03. maj 2018 - 19:00 indtil 21:00
Del det på:

HVORFOR FIK #METOO SÅ STOR EN OPBAKNING? | Dokk1 | torsdag, 03. maj 2018

HVORFOR FIK #METOO SÅ STOR EN OPBAKNING?
Torsdag den 3. maj kl. 19-21 på Dokk1
Anette Borchorst, professor og kønsforsker ved Aalborg Universitet, indleder om den nyligt udkomne bog " Seksuel chikane på arbejdspladsen”.

Seksuel chikane er stærkt tabuiseret og forbundet med følelser af skyld og skam. Derfor kommer historierne ofte ikke frem i lyset, og #MeToo har vist, at rigtig mange kvinder har oplevet det. Set i lyset af udviklingen på de sociale medier, er det vigtigt at arbejde med forebyggelse af seksuel chikane.

Anettes oplæg er baseret på en undersøgelse af seksuel chikane på danske arbejdspladser fra slutningen af 1980 til i dag. Undersøgelsen dækker både sager fra civile domstole, Tvistighedsnævn og Ligebehandlingsnævnet og inddrager desuden interviews med jurister og arbejdsmiljøkonsulenter fra fagforeninger.

Resultaterne er publiceret i en bog, der er er skrevet sammen med Lise Rolandsen Agustin. Der er fri adgang til en elektronisk version: