01. november 2018 - 8:30
VIA University College, Campus Aarhus N, Aarhus
Del det på:

Kursus i Sensory Profile adolescent/***** Modul 1 Århus | torsdag, 01. november 2018

Kurset henvender sig til ergo – og fysioterapeuter der arbejder med unge, voksne og ældre.

Sensory Profile adolescent/***** er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab der kortlægger en profil over en persons sansebearbejdning, adfærd, hvor der er fokus personens udfordringer, ressourcer, aktivitetspræferencer og trivsel.

Redskabet er udviklet af ergoterapeut Winnie Dunn og ergoterapeut Catana Brown.

Sensory Profile er giver viden om og indsigt i det sensoriske nervesystems bearbejdningsmønstre, ud fra en klientcentreret tilgang, med fokus på hverdagens gøremål med udgangspunkt i indtryk fra smag, lugt, syn, hørelse, balance, føle- og berøringssansen, aktivitetsniveau samt bearbejdning af bevægelsesindtryk.
Disse sansninger er konstant i brug, primært ubevidst, og er helt essentielt for at vi kan agere i verden. Vores tanker, følelser og adfærd hænger uløseligt sammen med vores sensoriske nervesystem og de påvirker derfor hinanden.

I vores adfærd har vi aktive eller passive strategier for selv at regulere sanseindtryk.
Aktiv selvregulering vil sige at kontrollere mængden og typen af sanseindtryk, ved aktivt at fjerne eller tilføje sanseindtryk. Passiv selvregulering vil sige at vi lader ting ske og derefter reagerer på disse sanseindtryk, ved at være overstimuleret eller at have fået for få sanseindtryk.
Ofte skal nervesystemet forholde sig til modsatrettede stimuli. Dette kræver evne til at modulere, altså tilpasse og justere imellem mange komplekse faktorer, således at balancen i hele ens væsen opretholdes.

Det er væsentligt at huske på at hvert menneske har deres egen individuelle sammensætning. Det afgørende er, om det skaber vanskeligheder i hverdagen.
Her kan viden fra Sensory Profile og viden om sansebearbejdning, være meget nyttig til at skabe forståelse for og viden om, hvilke sansestimuli der skal være mere eller mindre af, for at forebygge negative reaktioner og for at fremme trivsel og god livskvalitet.

Kurset kan rumme forskellige målgrupper så som: psykiatri, autisme, ADHD, spiseforstyrrelser, demens, udviklingshæmning, arbejdsevnevurdering osv. Det er også interessant for dig som terapeut at kende din egen profil både professionelt og privat.
Kurset tager udgangspunkt i spørgeskemaet til unge, voksne og ældre: Sensory Profile adolescent/*****. Med der er mulighed for også at arbejde med børnespørgeskemaerne. Da dette kan være relevant for nogen målgrupper: Child Sensory Profile 2 (3-14 år), Todler Sensory Profile 2 (7-35 måneder) og Infant Sensory Profile 2 (0-6 måneder).

Af hensyn til udbyttet af kurset forudsættes det, at kursisten har adgang til testmaterialet (skemaer og manual).
Det forhandles af Pearson Assessment i Danmark. Det kræver autorisation som ergoterapeut eller fysioterapeut at købes redskabet.

Modul 1 (to sammenhængende kursusdage)
Fokus på at lære at bruge redskabet og teorien bag det.
• Sanseintegrations teori og praksis.
• Model of Sensory Processing. Modellen som Sensory Profile bygger på.
• Teorien er vigtig for at forstå redskabet og tolke ud fra det.
• Opbygningen af redskabet Sensory Profile.
• Vi veksler mellem teori og praksis. Der vil være praksiseksempler og cases.
• Lav profilen på dig selv.
• Tolkning af profilen til anvendelse for intervention.
• Introduktion til intervention.
• I mellem modulerne skal man øve sig i at lave profilerne.

Modul 2 (to sammenhængende kursusdage)
Fokus på intervention ud fra Sensory Profile.
• Jeres erfaringer med Sensory Profile.
• Interventionsstrategier
• Vi veksler mellem teori, praksis og spørgsmål.
• Casearbejde med fokus på intervention og kommunikation.
• Kommunikation af Sensory Profile, til den profilen er lavet på, tværfagligt samt skriftlig kommunikation af profilen.

Der udstedes kursusbevis.

Kurset koster kr. 6.700,- for begge moduler, i alt 4 undervisningsdage som er inklusiv fuld forplejning, mappe med fyldigt undervisningsmateriale samt ét test-spørgeskema, som du udfylder på dig selv.

Tilmelding sker ved at skrive til sr@deviva.dk hvor du oplyser dit navn, tlf.nr., dit arbejdsområde og om du er ergo eller fys.
Skriv også om du ønsker betaling med EAN (oplys EAN og arbejdspladsens navn og adresse) eller om du ønsker faktura til bankoverførsel.

Få mere viden om sanser og læs udtalelser fra kursister her:

Vel mødt.
Kærlig hilsen
Solveig Maria Radut, Ergoterapeut specialiseret inden for sansebearbejdning
Tlf.: 30 40 55 55