23. maj 2020 - 11:00 indtil 19:00
Den Gyldne Sol, Tronhjemsgade 11, 2100 Kbh Ø, Copenhagen
Del det på:

Sjælens tantra: Møde i sandhed, sensitivitet og styrke | lørdag, 23. maj 2020

Sted: Den Gyldne Sol, Tronhjemsgade 11, 2100 Kbh Ø

Tid: Lørdag d 23. maj, 11.00 - 19.00

Pris: 650 kr

(lignende workshops også 13. og 20. maj)Det vågne møde og relation, bærer dyb healende kraft og mulighed. Men for at sand healing kan ske, kræver det at alt alle ambitioner lægges bort, og at øjeblikkets levende intelligens får lov at udfolde sig.Denne lørdag er dedikeret din egen sjæls levende strøm. I møder to-og-to, lader vi vågent, nysgerrigt og åbent, din egen sjæls intelligens føre dig dybere og dybere ind i din kerne. Tillader alt der ønskes at ses og erfares. Alle sindets forventninger og agendaer lægger vi bort, for at opdage at sjælen har sin egen intention for hver eneste levende øjeblik.Ønsket med workshoppen, er den levende erfaring med den spontane frisættelse, transformation og healing, som sker når sjælen får lov at bevæge sig frit igennem os. Forhåbentligt går du fra denne aften hvilende i dig selv og med en dybere tillid til sin egen indre healingskraft. Og med glæden ved at kunne dele livets essens med andre mennesker.Denne workshop er en introduktion til Sjælens Tantra, og en basis for at kunne gå dybere i senere workshops og deltage i forløb med en fast gruppe.FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE:

Dybt ønske om at møde og velkomme alt som lever i dig.

En tillid til at du selv er mere end blot din personlighed og tanker, og et ønske om at lære dette dybere dig at kende.

Erfaring med dine egne traumer og skygger, og en villighed til at mærke og bære dig selv når smerte viser sig.

At være villig til at bevidne andre mennesker i det de bærer på, med kærlige øjne i tillid til de kan bære sig selv.

Commitment til at være i nuet, frit, vågent og ærligt.

PRAKTISK:

Workshoppen er på dansk (men skriv hvis du ønsker at deltage i en engelsk-sproget workshop senere).

Vi arbejder i øvelser 2-og-2 hele aftenen, samt i fælles cirkel.

Ingen fysisk kontakt, fuldt påklædt, og ingen sammenblanding af energi, kun den rene bevidsthed som den manifesterer sig i din egen krop og energi.

Der vil være lille pause med the og lette snacks, medbring evt selv madpakke hvis du ved du bliver sulten.

Vi sidder på meditationspøller på gulvet, medbring evt din egen meditationspude.

WORKSHOPPENS ÅND:

Dybt sensitivt, vågent, langsomt, lyttende.

Ingen aktive intentioner og projekter, det eneste der arbejder er sjælens stille intelligens.

Vi laver ingen fiksning, terapi, kommenterer ikke og tolker ikke på hinandens processer. Den healende kraft er din egen sjæls intelligens.

Du kan altid træde ud af en øvelse, sætte dig alene, og træde ind i næste øvelse.

COVID-19:

Deltager max alle inklusiv 10 personer.

Spritter af og holder afstand.

Rummet vi er i er stort og opfylder pladskravet.

TILMELDING OG BETALING:

Skriv til email og fortæl et par linjer om dig selv og dit ønske og intention med at deltage.Efter din registrering er bekræftet, betal da via bank eller mobilepay med workshoppens dato i teksten. Din plads er først sikret med din betaling.Bank: reg 6610 konto 0001303358

Mobilepay: 21455522

Marker din betaling med dit navn og dato for workshoppen.Betaling gives kun retur, hvis workshoppen må aflyses.

Hvis du bliver forhindret, og forudsat der er en anden på venteliste klar til at tage din plads, er du velkommen til at få flyttet din plads til en senere workshop.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞FLERE DETALJER:Ethos:

Grundlæggende for Sjælens Tantra, er at vi allerede indeholder alt vi behøver for vores egen healing og opvågning til vores sjæls kraft. Det eneste der behøves, er at vi opdager det. Enhver intention fra viljen, fra det rationelle, fra sindet, lige meget hvor god intentionen er, leder os blot længere bort fra os selv. For at blive os selv, må vi stoppe den evige søgen efter en løsning uden for os selv. Lige der, kan vi opdage den vej som allerede er for vores fødder, vores egen sjæls vej, der hvert sekund leder os dybere ind i mod vores essens.

Min historie:

For en årrække siden, gennemgik jeg en retraumatisering kombineret med kraftfuld spirituelle åbning, der efterfølgende sendte mig ud i et grænseland på grænseland.

Et sted hvor jeg ikke havde mulighed for at vende om, men måtte gå gennem, mærke og vågne op igennem lag på lag af traumer, smerter, sårbarhed, skam og ubalancer. Mit eget indre arbejde har af nødvendighed været min fuldtidsbeskæftigelse i flere år.

Min healing er sket gennem igen og igen at hvile ind i dette levende nu, og derfra byde alt velkommen ubetinget - for igen og igen at erfare hvordan alt kan mødes, og hvordan alting folder sig ud, transformeres og heales.

Min erfaring er at alt bærer en velsignelse, hvis jeg blot møder det åbent og i tillid. Sjælens Tantra er essensen af min egen healingsvej.

I dag arbejder jeg som healer/behandler, med at give frugterne af min egen process videre.

Kernen i hvad jeg har på hjerte, er den dybeste tillid til at alt i vågenhed, nysgerrighed og bøn, kan mødes, mærkes og derved transformeres.

Metode og praksis:

Den konkrete metode vi bruger i Sjælens Tantra, kan du kalde enquiry-baseret. Vi stiller et spørgsmål, fx “hvad lever lige nu?” og så lader vi spørgsmålet folde sig ud igennem alle sansninger og intuition. Vi forsøger ikke at svare på spørgsmålet, men opdager at spørgsmålet åbner øjeblikket op, stadig dybere, og at et hvert svar på spørgsmålet igen og igen falder bort hvis vi virkelig er vågne. Spørgsmålet blotlægger selve vores egen eksistens’ levende mysterium, og heri frisættes vi og vågner til vores dybere essens.

Konkret så sidder vi to-og-to overfor hinanden, lyttende, åbne, nysgerrige, vågne, og er hinandens spejle i disse dybe processer.

I stedet for et enquiry-spørgsmål kan den højere kraft aktivt påkaldes med bøn, og aktivt inviteres til at vise sig selv i dette levende nu, på denne måde vil intensiteten og dybden øges.

Sikkerhed og traumer:

Du kan med rimelighed forvente, at gemt smerte og traumer vil røre på sig i denne workshop. Dette er meget velkommen, og en del af workshoppens formål er netop at vise at det er muligt at lade selv meget dyb smerte komme til overfladen og blive mødt vågent, kærligt og i tillid. Dette er en introduktionsworkshop, hvor øvelserne er af kortere varighed, og derfor begrænset hvor dybe processer der realistisk set kan åbnes og og afsluttes på gode måder inden for workshoppens format. Det betyder dog ikke du ikke skal komme, blot du har tillid til at du selv kan rumme det der kommer op. Selv meget stor smerte, følelser og energi er velkommen, og hvis ikke du kan rumme det i det levende møde to-og-to kan du altid træde ud og lægge dig på en madras og lade det bevæges dybere, mens du lader dig bære af gruppens fælles felt og kærlige rum . Efter workshoppen er der lidt tid og rum til at lande og komme blidt afsted hjemad.

Hvad du kan forvente at opleve:

Du kan forvente at den meget stille og sansende tilgang, hurtigt vil vise sig at lede uendeligt dybt.

Du kan forvente at overraskes over hvor meget du i virkeligheden mærker, og hvor nemt og simpelt det er at gå meget dybt og direkte til øjeblikkets essens.

Du kan forvente at dit sinds mange projekter, antagelser, intentioner og ønsker, meget hurtigt eksponeres, og at det er smukt forløsende at stå nøgen i nuet bevidnet af et andet menneske.

Du kan forvente at overraskes over hvordan dette nu bliver ved at folde sig ud, dybere og dybere, utroligt levende på tusind planer. Du kan forvente at få en dyb tillid til at du er holdt, rummet og vejledt af en større intelligens, og en tillid til at slippe din egen kontrol.

Du kan forvente at møde smerter, traumer, såringer, og at se de transformeres i din bevidstheds lys, uden du behøver at forstå dem eller analysere dem.

Du kan forvente at ydmyges over healingen ved at sidde med et menneske du ikke kender, og som på overfladen måske er helt forskelligt fra dig.

Du kan forvente at gå hjem med en tillid til du er dybt smuk og kraftfuld i din egen sjæls væsen.