24. oktober 2019 - 8:00 indtil 9:30
Del det på:

Opkøb og fusioner | Copenhagen Business School - Solbjerg Plads | torsdag, 24. oktober 2019

Opkøb og fusioner
- Hvordan opnår man succes i opkøb og fusioner – og sikrer værdien for ejerne?

8 ud af 10 opkøb skaber ikke værdi for ejerne og der er en klar tendens til at virksomheder, der har været igennem en fusion skaber dårligere resultater end før fusionen – det være sig i forhold til operationelle, finansielle og strategiske målsætninger. Så hvad er det, der går galt? Hvad er det, der gør processen så vanskelig? og hvad skal man holde sig for øje i henholdsvis transaktionsprocessen og den efterfølgende integrationsproces?
Fra konsulenthuset Hildebrandt & Brandi kommer Senior Advisor Sørens Strunk-Sørensen og Partner Esben Vinther og giver dig indsigt i, hvordan man fanger værdien i en fusion, hvad der kendetegner den gode fusionsproces og hvad den ledelsesmæssige rolle er under og efter et opkøb/fusion.
Professor Lars Håkanson, Institut for international økonomi, politik og business, CBS giverdig et overblik over, hvad forskningen siger, om hvorfor opkøb og fusioner ofte mislykkes, og han skitserer udfordringer og muligheder i post merger integrationen. (Indlægget holdes på engelsk).
Du bliver klogere på faldgruberne såvel som nøglekomponenterne til den gode opkøbs- og fusionsproces.

Program: 7:45      Registrering 8:00      Velkomst 8:02      Oplæg ved Sørens Strunk-Sørensen, Senior Advisor og Esben Vinther, Partner, Hildebrandt & Brandi
8:30      Networking og morgenmad 9:00      Oplæg ved Lars Håkansson, Professor, Institut for international økonomi, politik og business, CBS
9:30      Tak for i dag